routenaar

De route naar werk dat jou energie geeft
1. Wat is jouw loopbaanvraagstuk?

In het eerste gesprek nemen we jouw loopbaanvraagstuk onder de loep. Waar ben je naar op zoek, wat heb je al gedaan om je eigen vraag te beantwoorden en waar liggen je twijfels? Jouw vraagstelling staat centraal tijdens het onderzoek.

 

 2. Onderzoek naar jouw intrinsieke motivatie

Inventarisatie
In eerste instantie ga je thuis aan de slag. Je gaat systematisch na welke activiteiten jij in het verleden met veel plezier gedaan hebt, onder welke omstandigheden je dat deed en wat de aanleiding daarvan was. Dit levert je een schat aan informatie op over belangrijke aspecten van jouw intrinsieke motivatie. Een toegankelijk en overzichtelijk formulier loodst jou stap voor stap door dit proces heen.

 

Analyse
Aan de hand van deze informatie en verdiepende gesprekken stellen we samen jouw motivatieprofiel vast. Hierin vind je alle aspecten terug die een rol spelen in de keuzes voor je loopbaan. Wat voor soort werkzaamheden passen bij jou? Onder welke omstandigheden werk je het liefst? Ben je een denker of juist een doener?

 

Motivatieprofiel
Dit motivatieprofiel is geen momentopname, het geeft als het ware jouw motivatie-DNA weer. Je kunt het als een sjabloon over diverse werkzaamheden heenleggen om te zien welke ontwikkelrichting bij jou past.

 
3 Vertaalslag naar de praktijk

Nu we je motivatieprofiel kennen is het tijd om de vertaalslag naar de praktijk te maken. We gaan hiervoor terug naar jouw hulpvraag. Afhankelijk daarvan bekijken we welke stappen nodig zijn om jouw doel te bereiken.

 

Intrinsieke motivatie: de sleutel naar het werk dat bij jou past!

 

 

calltoactionWil jij werk waar je energie van krijgt?
Onderneem dan nu actie en neem contact met mij op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

telefoon

058 – 2138680

e mailabby@cirkelloopbaan.nl

 

 

 

skypeContact via Skype

Voor het onderzoek naar jouw intrinsieke motivatie is persoonlijk contact essentieel. Voor de kennismaking en de verdiepende gesprekken is het daarom belangrijk dat je naar de praktijk in Leeuwarden komt. Aanvullende consulten kunnen via Skype plaatsvinden.